Kryteria kwalifikujące i dyskwalifikujące dawcę

StartKryteria kwalifikujące i dy...

Do rejestru może zrekrutować się każda osoba w dobrym stanie zdrowia w wieku 18 – 50 lat.

Wyłączeniu czasowemu bądź całkowitemu podlegają osoby, u których stwierdza się występowanie poniżej opisanych kryteriów wykluczających, do których zaliczamy:

Kryteria STALE DYSKWALIFIKUJĄCE dawcę

 • Zakażenia wirusem HIV lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zarażenia tym wirusem.
 • Obecność antygenu HBs, przeciwciał anty – HCV dyskwalifikuje dawcę. Przeciwciała anty- HBc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A (żółtaczka pokarmowa) są akceptowane.
 • Cukrzyca – jeżeli wymaga podawania leków, tzn. jeśli jest insulinozależna
 • Łuszczyca
 • Hemofilia i inne choroby krwi
 • Anemia i inne choroby krwi
 • Kiła

Kryteria CZASOWO WYKLUCZAJĄCE DAWCĘ. Dawca może się zrekrutować jako potencjalny dawca szpiku w tym okresie, jednak we wskazanym czasie nie może oddać szpiku

 • Ciążę – ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo ok. 1,5 roku)
 • Tatuaż, zabiegi operacyjne, przekłucie uszu lub innych części ciała – dyskwalifikuje dawcę czasowo na okres 6 miesięcy, po których musi być ponownie zbadany pod względem zakażenia HIV, HCV i HBV
 • Okres pobytu w zakładzie karnym i okres 6 miesięcy od jego opuszczenia
 • Masa ciała poniżej 50 kg

Przeciwwskazania WZGLĘDNE, ALE NIE DYSKWALIFIKUJĄCE. Dawca może się zrekrutować do rejestru, jednak w razie konieczności oddania szpiku, decyzje podejmuje lekarz kwalifikujący.

 • Aktywna astma, wymagająca podawania leków (przeciwwskazanie względne, ale niedyskwalifikujące) Jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków, może zostać zakwalifikowany. Dawcę dyskwalifikuje astma atopowa ze względu na przeniesienie atopii.
 • Nadciśnienie – jeżeli jest utrzymane w prawidłowym zakresie przez leki to kandydat może być zaakceptowany (przeciwwskazanie względne, ale niedyskwalifikujące)
 • Padaczka – jeżeli pacjent pobiera leki przeciwpadaczkowe i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany. (przeciwwskazanie względne, ale * Przebyty zawał serca, zabieg naczyniowe na sercu, wszczepienia by-passy’ów i inne schorzenia serca wymagające podawania leków – dyskwalifikują dawcę. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, które nie wymaga leczenia oraz zaburzenia rytmu niewymagające leczenia są akceptowane. (Przeciwwskazanie względne, ale niedyskwalifikujące)
 • Stosowanie leków hormonalnych wymaga konsultacji z lekarzem Poradni Przeszczepowej (Przeciwwskazanie względne, ale niedyskwalifikujące)